بسم الله الرحمن الرحیم

تمام سفر یک طرف و ارتباط گرفتن با بچه های بیت فارس یک طرف....

راستی این دختر 5 ساله با خواهر من چه فرقی دارد؟! خواهر من تا چند سال تحصیلاتش تضمین است و بعد هم دانشگاه...نهایت بدبیاری این است که رتبه اش در کنکور 4 رقمی میشود ولی این دختر چند بار باید بترسد که سقف خانه اش  در زیر باران های خوزستان خراب نشود یا چند بار باید گرسنه بخوابد ، تازه همه ی اینها را رد که بکند چگونه از تعصب های بیجا قومی قبیلگی مردم شهرش رهاشود؟! اصلا میتواند تحصیلات خود را ادامه دهد؟!

پ.ن: بعضی خنده ها با هیچ چیزی عوض نمیشوند

پ.ن:هر کاری از دستمون برمیاد بکنیم

امید نوشت: امیدوارم ام البنین یک روز این پست را بخواند