بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از کتاب هایی که امسال در نمایشگاه خریدو و دیشب موفق به اتمام آن شدم کتاب لحظه های انقلاب نوشته محمود گلابدره ای بود . اتفاق خوبی که در چاپ های جدید کتاب اتفاق افتاده این است که قیمت آن از 20 هزار تومان به 7 هزار تومان کاهش یافته.

کتاب واقعا ارزش خواندن دارد پر از از حرف دل مردم و واقعیت های زمان انقلاب  که از زبان یک نویسنده فوق العاده بیان شده است .

نویسنده چون خودش با قشر روشنفکر جامعه در ارتباط بوده است و شناخت خوبی از آن ها دارد در طول کتاب همواره روشنفکرانی که در گوشه ایستاده اند و با مردم همراه نیستند و فقط حرف میزنند را سرزنش کرده.نام کتاب : لحظه های انقلاب

نویسنده : محمود گلابدره ای

قیمت : 7 هزار تومان