بسم الله الرحمن الرحیم

علاقه مندان به دروس معارف اسلامی و مباحث فقهی و اصولی  در اولین گام برای یادگیری کتاب الموجز را فرا میگیرند البته یادگیری این کتاب زیر نظر یک استاد لازمه ! در جلد اول کتاب مباحث اولیه و اساسی و پایه اصولی بیان شده است . مناسب ترین چاپ برای دانشجویان ترجمه آقای غروی هست که هم متن عربی در کنار آن است و هم متن فارسی که ترجمه بسیار قابل فهمی را ارائه داده است . دانشجو برای فهم بهتر این مطالب باید اشنایی ابتدایی با مباحث منطق و ادبیات عرب داشته باشد.

برای تکمیل مطالعه میتوانید حلقه اولی شهید صدر را خودتان مطالعه کنید.نام کتاب : الموجز جلد اول

نویسنده:آیت الله سبحانی

مترجم: آیت الله غروی