بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث داریم از معصوم (ع) که بازی در کودکی باعث رشد عقل او در بزرگسالی میشود (نقل به مضمون) پس بازی در دین از اهمیت بسیاری برخوردار است و هر کودک باید بازی کند . ولی معمولا بازی هایی ارائه میشود که از منظر تربیتی صحیح نمی باشد لذا علمای دین و مربیان تربیتی دینی باید وارد کار طراحی بازی شوند و بچه ها را به سمت بازی هایی که به تحرک جسمی و فکری سوق میدهد بکشانند. به نظرم بهترین مکانی که الان در عصر ما میتواند هم اثر تربیتی بگذارد و هم بچه ها را به سمت بازی های صحیح سوق دهد مساجد هستند. به چند دلیل این حرف را میزنم : اولا در مساجد هستند که علمای دین حضور دارند یا حداقل قاعدتا باید حضور داشته باشند- بماند که بعضا حضور ندارند و کسر شأن خود میدانند-و بازی هایی طراحی خواهد شد که صحیح است ان شاء الله .دوما صرف حضور در مسجد و فضای روحی مسجد بر کودک اثر تربیتی میگذارد سوما از بچگی با محیط مسجد آشنا میشود و این آشنایی با خاطره خوش بازی کردن همراه است و نسل تربیت خواهد شد که دیگر از مسجد زده نیست و راحت تر به مسجد خواهد رفت . لذا پیشنهادم این است که مساجد تا جد امکان سالنی را برای بچه ها قرار دهند تا امکان بازی در آن باشد . این پیشنهاد باعث میشود پدر ها یا مادر ها نیز با خیال راحت تر بچه های خود را به مسجد بیاورند و نگران شیطنت های اضافی بچه های خود نباشند و البته قاعدتا عده ای در مساجد با آن مخالفت میکنند ولی ایستادگی بر آن و همراهی امام جماعت قطعا در آن موثر خواهد بود ما باید قبول کنیم که مسجد فقط برای نماز نیست و صد البته فقط برای افرادی که مویی سفید کرده اند نیست . خوشبختانه در چند سال گذشته در بعضی هیئت ها دیده ام که اتاق بازیی را قرار میدهند که بسیار با استقبال روبرو شده است این حرکت باید به مساجد نیز کشیده شود. عکس اول مربوط به کلیسایی هست در آمریکا که اتاق بازی برای بچه ها قرار داده است . کلیسا و کشیش های آن نیز فهمیده اند برای  جذب افراد به کلیسا حتی برای همان یک شنبه نیز کار هایی غیز از مناسک دینی میتوان انجام داد. دقت کنیم که هیچ فرد مسلمانی به کلیسا و کشیش های آن در خشک بودن و دگم بودن شاید نرسد آن ها همان هایی هستند که زمانی کاری علمی را خلاف قوانین الهی میدانستند.


پ.ن: این  پیشنهاد قاعدتا مربوط به سنین حدود 2 الی 6  سال است و برای سنین بالاتر پیشنهاد های دیگری باید فکر کرد.

پ.ن2: عکس دوم مربوط به مسجدی در کشور عزیزمان هست .

پ.ن3 : قطعا اجرای اینجور فعالیت ها الزاماتی دارد که باید رعایت شود چون هدف وسیله را توجیه نمیکند.