بسم الله الرحمن الرحیم


کتاب را به توصیه ی یکی از دوستان در نمایشگاه خریداری کردم و در دو سه روز کامل خواندمش. از آن جهت که یک امام صادقی آن هم از نوع ارتباطاتیش اونم برای اولین بار یک رمان نوشته خودم رو ملزم دونستم که حتما بخونمش و انصافا هم لذت بردم و استفاده کردم.

داستان در مورد پسری هست که درگیر تصمیم هایی میشود در زندگی که حال باید با خودش کنار بیاید و آن را حل کند. از جهت اینکه ما هم هر روز باید تصمیم بگیرم و چالش های زندگی خودمون رو حل کنیم بسیار کتاب به زندگی ما نزدیکه و فرد رو به فکر میبرد.

کتاب نقد هایی هم به علوم انسانی و شاید به کلی نظام تحصیلی و دانشگاهی ما دارد و از این جهت بیشتر از خواندش لذت بردم.

اگر یک امام صادقی باشید قطعا رد پاهای یک امام صادقی را در کتاب حس میکنید.

 


نام کتاب : آسمان شیشه ای نیست

ناشر : سپیده باوران

نویسنده : مرتضی انصاری