بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب  توفیق شد برم و فیلم سیانور رو ببینم. به ذهنم رسید که شاید یک مقدار این فیلم بین قشر مذهبی یا انقلابی جامعمون هم غریب مونده .

در بحبوحه اعتراضات به کم بودن سالن و سنگ اندازی برای  فیلم بسیار خوب یتیم خانه ایران  کمتر از سیانور صحبت شده که به نظرم به مراتب از لحاظ تکنیکی نسبت به یتیم خانه ایران خوش ساخت تر بوده .

فیلم سیانور  مقایسه ای است بین دو قشری که قبل از انقلاب هر دو با طاغوت مبارزه میکردند ؛ این مقایسه فوق العاده دقیق و ظریف انجام شده بود . با اون چیز هایی که در کتاب ها خونده بودم و در صحبت ها شنیده بودم بسیار نزدیک بود. در حقیقت با تاریخ معاصر و تفکرات افرادی که بعضا هنوز در بین ما هستند آشنا میشیم و یک دوره مجاهدین خلق شناسی خوب هست.  دو سکانس هست که تقابل این دو جریان رو خیلی واضح نشون میده یکی در زندان که روبروی همدیگر قرار گرفتند و یکی دیگر در لحظه ای که هر دو در سلول زندان متوجه میشوند که اعدام خواهند شد.

در ضمن دو شهید گمنام نیز در فیلم بودند که حداقل من نمیشناختمشون و قطعا قشر وسیعی از جامعه به خصوص جوان هامون هم همینطور هستند .

شهید مجید شریف واقفی و شهید مرتضی صمدی لباف هر دو از افراد حلقه اصلی مجاهدین بودند که بعد از انحراف فکری و روشی گروه  از آن ها جدا شده و بدست خود منافقین مظلومانه شهید میشوند.

توصیه میکنم حتما این فیلم رو ببینید و به دیگران نیز توصیه کنید.