بسم الله الرحمن الرحیم


کتاب دنیای سوفی یک رمان در رابطه با تاریخ فلسفه است که به زبانی ساده برای  کسانی که میخواهند وارد حوزه فلسفه بشوند یا اطلاعاتی اولیه ای از تاریخ اندیشه فلسفی داشته باشند نوشته شده است. کتاب همراه با داستانی تقریبا جذاب کششی بوجود اورده است که خواننده را ترغیب به مطالعه میکند. برای فهم بیشتر اندیشه های فیلسوفان مثال های جالبی در سرتاسر کتاب زده شده است از دختر کبریت فروش تا حضرت نوح! در ضمن یکی از نقاط ضعف کتاب میتواند این باشد که جهت گیری فکری نویسنده بر بیان اندیشه فیلسوف ها تاثیر گذاشته است البته لزوما این میتواند ضعف نباشد شاید هیچ کتابی نباشد که بدون جهت گیری نوشته شده باشد.

گرچه به نظرم نویسنده دوست داشته هرکس چند بار کتاب رو بخونه تا بیشتر و دقیق تر با اندیشه ها آشنا بشه ولی به نظرم فقط یک بار می ارزد که این کتاب مطالعه بشه.....