بسم الله الرحمن الرحیم


آنچنان با رمان های عاشقانه حال نمیکنم و به همین دلیل با ذهنیت مناسبی سمت کتاب نرفتم ولی هر مقداری که جلو میرفتم بیشتر متوجه میشدم که

کتاب بیشتر درس عاشقانه زندگی کردن هست نه صرفا روابط عاشقانه .

کلی چیز از کتاب یادگرفتم و خدا روشکر عمرم تلف نشد.


چند تا جمله ای که خیلی حال کردم رو پایین مینویسم البته خیلی بیشتر از این حرف ها نکات خوب داره :


بهترین دوست انسان ، انسان است نه کتاب .

هیچ چیز همچون اراده به پرواز ، پریدن را آسان نمی کند .

نمی شود که با چیزی که به آن اعتقادی نداری کنار بیایی و باز هم کسی باشی . آبرومند باشی . شریف باشی . چیزی باشی .

حکومت خوبان ، خوبان را مردود نمی کند . خانه نشین شدن خوبان ، حمله ی قلبی حکومت است .

کسی که شعار نمیدهد بزدل است.نام کتاب : یک عاشقانه آرام

نویسنده : نادر ابراهیمی

انتشارات : روزبهان