بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب رویای نیمه شب با سر و صدا هایی که کرده رو قصد داشتم بخرم و بخونم که خیلی اتفاقی دستم رسید و آخر هفته مطالعش کردم . نویسنده ظاهرا داستان را به دو نیت  وحدت اسلامی و  مهدویت  نوشته شده است که در قالب یک داستان درام و عاشقانه جذاب شده است . بعد از مطالعه آن نقدی خواندم که کتاب اصلا در راستای وحدت اسلامی نیست دلایلی که آورده بود : 1- دلیل واقعی دستگیری ابوراجح سب دشمنان اهل بیت بوده است  2- سند قوی ندارد. 3- از لحاظ فقهی و تاریخی منعی بابت ازدواج شیعه باسنی نیست و این مانع در کتاب خود مذاهب را از هم دور میکند.

به نظرم اینکه ابوراجح دشمنان اهل بیت را سب میکرده است را در حقیقت خود حاکم ترویج داده و در خود کتاب نیز واضح است . در مورد سند نیز اطلاعی ندارم ولی از لحاظ فقهی این امر همیشه بوده که حداقل زن شیعه با مرد سنی ازدواج نمیتواند بکند.

در هر صورت تبلیغ این دست از کتاب ها بسیار مناسب است و شنیدم که قرار است فیلم سینمایی آن هم کلید بخورد که باید بسیار جذاب باشد.


نام کتاب : رویای نیمه شب

نویسنده : حجت الاسلام مظفر سالاری

قیمت : 8500 تومان