در سالگرد عملیات کربلای 4 و شهادت غواص های عزیز  و گمنام  کشورمون یاد کتابی افتادم که روز های اول دانشگاه از یکی از نهاد های دانشگاه هدیه گرفتم و تو همون روز اول خوندم .

حجم کم کتاب و نثر خوبش باعث شد که کتاب رو در این روز معرفی کنم و به همه دوستانم پیشنهاد مطالعه کتاب رو بدم.