بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب روش تحقیق عومی آقای پاکتچی را امروز تموم کردم . این کتاب دارای چند ویژگی منحصر به فرد هست : اولا خلاصه و جامع هست و این ویژگی این کتاب رو منحصر به فرد میکند. دوم برای شروع و آشنایی با روش تحقیق بسیار مناسب است هم از لحاظ حجم هم از لحاظ کیفیت استاد و نویسنده کتاب و هم اینکه  کتاب با رویکرد اسلامی نوشته شده است و در آن مثال های کاربردی زیادی زده شده است سومین ویژگی کتاب این است که در حقیقت این کتاب متن تدریس در طول یک ترم آقای پاکتچی هست و بسیار کتاب را کاربردی و عملی کرده است و به نوعی بعد از خواندن این کتاب انسان تمایل و رغبت به نوشتن مقاله حداقل در حد کتابخانه ای میکند و بسیار راهگشا نیز هست.


نام نویسنده کتاب: احمد پاکتچی

انتشارات :دانشگاه امام صادق(ع)

قیمت:5600 تومان